مطالب توسط admin

استاندارد ملی 16096

پوميس يك شيشه سيليسي حفره دار آتشفشاني است كه به صورت انفجاري از دهانه آتشفشان ها خارج مي شود. دانه هاي درشت تر پوميس به رنگهاي سفيد،خاكستري،صورتي،زرد كمرنگ يا قهوه اي ديده ميشود. دانه ريز تر از 2 ميلي متر را پوميسيت و درشت تر از 2 ميلي متر را پوميس مي نامند. به علت […]

استاندارد ملی 1-16618

سنگ ساختماني مصنوعي- قسمت 1: تعيين چگالي ظاهري و جذب آب- روش آزمون اين استاندارد جهت تعيين چگالي ظاهري و جذب آب تمام سنگهاي مصنوعي كاربرد دارد.   جهت دانلود کلیک کنید

استاندارد ملی ایران 20584

سبک دانه مورد مصرف در عمل آوری بتن -ویژگی ها و روش های آزمون عمل آوری داخلی یک منبع اضافی آب را فراهم می کند تا هیدراسیون را حفظ و بطور قابل ملاحظه ای باعث کاهش جمع شدگی زود رس و خشک شدگی خودبه خودی شود که کمک قابل توجهی به ترک زودرس بتن نماید. […]

راهنمای اتصالات پانل های دیواری بتنی پیش ساخته ساختمانی

بتن پیش ساخته معماری از اوایل قرن بیستم استفاده می شده است ، که در دهه 1960 مورد استفاده گسترده قرار گرفت. تطبیق پذیری بتن پیش ساخته آن را برای کاربردهای معماری ایده آل می کند. سطح خارجی یک قطعه بتنی پیش ساخته می تواند متفاوت باشد و نمای تمام شده ی بتن درجا یا […]

دستورالعمل طراحی سازه اي و الزامات و ضوابط عملکردي و اجرایی نماي خارجی ساختمان ها”ضابطه 714

گسترش روز افزون استفاده از انواع مختلف نماهاي ساختمانی و خطرات قابل توجه ناشی از عدم طراحی و اجراي مناسب این نماها باعث شده است تا تدوین ضوابط مرتبط، بیش از پیش اهمیت یابد. با توجه به تنوع اقلیمی و قرار گیري بخش قابل توجهی از کشور در مناطق داراي خطر لرز ه اي بالا […]