مرکز جی آر سی ایران

ساخت و تولید قطعات بتن مسلح به الیاف شیشه

نمای جی ار سی

چرا پروژه های GFRC به مشاور نیاز دارند ؟

با توجه به اینکه از تولید GFRC در داخل کشور نزدیک به یک دهه میگذرد واین مصالح به صورت نیمه صنعتی تولید می شوند و استانداردهای اجباری ندارد، دوام این محصولات بتنی بر تولید استاندارد مطابق با دستورالعمل و آیین نامه های معتبر بین المللی می باشد. عملکرد مکانیکی قطعات GFRC برای کاربرد در نمای ساختمان می بایست بر اساس مشخصات هر پروژه به طور اختصاصی بررسی و پیشبینی شود و در مرحله پذیرش مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی شناسایی گردد.

بتن اکسپوز

قطعات بتنی پیش ساخته

خدمات فنی مهندسی

بتن‌اکسپوز پیش‌ساخته

کاربرد بتن اکسپوز نما امروزه به صورت پیش ساخته با ابعاد و طرح و بافت دلخواه طراحان و معماران قابل ساخت و تولید می باشد .

بیشترین کاربرد بتن اکسپوز در نمای ساختمان برای پوشش قاب سازه ای  می باشد که به صورت U و L با ایجاد لبه های برگشتی تیر و ستون ها را معمارانه پوشش می دهد .

با توجه به اینکه اغلب طرح های معماری ابعاد خاص خود را در بردارند ، لذا باید برای هر پروژه قالب باید ساخته شود ،لذا هرچه زمان تولید بیشتر شود هزینه ی قالب سازی کاهش می یابد.

مرکز مهندسی جی آر سی

اولین برند ثبت شده ملی در حوزه معماری و شهرسازی و راه و ساختمان

سفارش تولید

برای سفارش تولید محصولات GFRC به صورت آنلاین از ما کمک بگیرید

× 09123629396