مرکز جی آر سی ایران

ساخت و تولید قطعات بتن مسلح به الیاف شیشه

نمای جی ار سی

چرا پروژه های GFRC به مشاور نیاز دارند ؟

با توجه به اینکه از تولید GFRC در داخل کشور نزدیک به یک دهه میگذرد واین مصالح به صورت نیمه صنعتی تولید می شوند و استانداردهای اجباری ندارد، دوام این محصولات بتنی بر تولید استاندارد مطابق با دستورالعمل و آیین نامه های معتبر بین المللی می باشد. عملکرد مکانیکی قطعات GFRC برای کاربرد در نمای ساختمان می بایست بر اساس مشخصات هر پروژه به طور اختصاصی بررسی و پیشبینی شود و در مرحله پذیرش مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی شناسایی گردد.

بتن اکسپوز

قطعات بتنی پیش ساخته

خدمات فنی مهندسی

بتن‌اکسپوز پیش‌ساخته

کاربرد بتن اکسپوز نما امروزه به صورت پیش ساخته با ابعاد و طرح و بافت دلخواه طراحان و معماران قابل ساخت و تولید می باشد .

بیشترین کاربرد بتن اکسپوز در نمای ساختمان برای پوشش قاب سازه ای  می باشد که به صورت U و L با ایجاد لبه های برگشتی تیر و ستون ها را معمارانه پوشش می دهد .

با توجه به اینکه اغلب طرح های معماری ابعاد خاص خود را در بردارند ، لذا باید برای هر پروژه قالب باید ساخته شود ،لذا هرچه زمان تولید بیشتر شود هزینه ی قالب سازی کاهش می یابد.

مرکز مهندسی جی آر سی

اولین برند ثبت شده ملی در حوزه معماری و شهرسازی و راه و ساختمان

نمای جی ار سی بتن مسلح به الیاف شیشه

نمای جی ار سی

چرا پروژه های GFRC به مشاوره نیاز دارند؟

نمای جی ار سی

نمای پیش ساخته بتنی

سفارش تولید

برای سفارش تولید محصولات GFRC به صورت آنلاین از ما کمک بگیرید

×