استاندارد ملی ایران 4985

استاندارد ملی ایران 4985

استاندارد ملی ایران 4985-سبکدانه برای بتن سازه ای

حهت دانلود کلیک کنید

استاندارد ملی ایران 4985 (209 دانلود ها)
استاندارد ملی ایران 12038

استاندارد ملی ایران 12038

استاندارد ملی ایران 12038-سنگ بتن معماري- ويژگی

جهت دانلود کلیک کنید

استاندارد ملی ایران 12038 (131 دانلود ها)
استاندارد ملی ایران 14732

استاندارد ملی ایران 14732

تعیین مقاومت فشاری سنگ بتنی برای کاربردهای معماری(بتن سنگ)

 

جهت دانلود کلیک کنید

استاندارد ملی ایران 14732 (99 دانلود ها)
استاندارد ملی 16096

استاندارد ملی 16096

پوميس يك شيشه سيليسي حفره دار آتشفشاني است كه به صورت انفجاري از دهانه آتشفشان ها خارج مي شود. دانه هاي درشت تر پوميس به رنگهاي سفيد،خاكستري،صورتي،زرد كمرنگ يا قهوه اي ديده ميشود.
دانه ريز تر از 2 ميلي متر را پوميسيت و درشت تر از 2 ميلي متر را پوميس مي نامند.
به علت آنكه در تركيب پوميس و پومسيت مقدار زيادي گاز و بخار آب باشد حجم آنها نسبت به وزنشان
خيلي بيشتر است. و معمولا وزن مخصوص آنها كمتر از 1 كيلوگرم بر متر مكعب است.

حهت دانلود کلیک کنید

استاندارد ملی 16096 (92 دانلود ها)
استاندارد ملی 1-16618

استاندارد ملی 1-16618

سنگ ساختماني مصنوعي- قسمت 1: تعيين چگالي ظاهري و جذب آب- روش آزمون

اين استاندارد جهت تعيين چگالي ظاهري و جذب آب تمام سنگهاي مصنوعي كاربرد دارد.

 

جهت دانلود کلیک کنید

استاندارد ملی 1-16618 (124 دانلود ها)
استاندارد ملی ایران 19227

استاندارد ملی ایران 19227

بتن -تعیین مقاومت در برابر يخ زدن و ذوب شدن سريع- روش آزمون

 

جهت دانلود کلیک کنید

استاندارد ملی ایران 19227 (118 دانلود ها)
استاندارد ملی ایران 20584

استاندارد ملی ایران 20584

سبک دانه مورد مصرف در عمل آوری بتن -ویژگی ها و روش های آزمون
عمل آوری داخلی یک منبع اضافی آب را فراهم می کند تا هیدراسیون را حفظ و بطور قابل ملاحظه ای باعث کاهش جمع شدگی زود رس و خشک شدگی خودبه خودی شود که کمک قابل توجهی به ترک زودرس بتن نماید. سنگ دانه های پومیس یکی از سبک دانه ای مورد استفاده برای تامیت آب جهت عمل آوری بتن می باشد.

جهت دانلود مقاله کلیک کنید

استاندارد ملی ایران 20584 (63 دانلود ها)

استاندارد ملی ایران 17817

استاندارد ملی ایران ،17817 فرآورده هاي بتنی پیش ساخته

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای طبقه بندی بتن مسلح شده با الیاف شیشه ای است. این طبقه بندی نیازهای فرآیندهای طراحی اجزای بتن مسلح شده با الیاف شیشه ای را برآورده می کند.

دانلود مقاله کامل از اینجا