سبک دانه مورد مصرف در عمل آوری بتن -ویژگی ها و روش های آزمون
عمل آوری داخلی یک منبع اضافی آب را فراهم می کند تا هیدراسیون را حفظ و بطور قابل ملاحظه ای باعث کاهش جمع شدگی زود رس و خشک شدگی خودبه خودی شود که کمک قابل توجهی به ترک زودرس بتن نماید. سنگ دانه های پومیس یکی از سبک دانه ای مورد استفاده برای تامیت آب جهت عمل آوری بتن می باشد.

جهت دانلود مقاله کلیک کنید

استاندارد ملی ایران 20584 (115 دانلود ها)

امتیاز شما برای ما مهم است

مطالعه کنید
استاندارد ملی 1-16618

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 3 =